E-book Sociale competenties stimuleren

Dit E-book heet: ‘Sociale competenties bij kinderen stimuleren’.
Dit is één van de 4 pedagogisch basisdoelen die in de wet IKK staan beschreven, en die je nodig hebt om goed te kunnen werken met de jongste kinderen.

In de omgang met andere kinderen leert een kind wat zijn of haar gedrag voor invloed heeft op hen. Een kind leert om te gaan met eigen emoties, maar ook met die van anderen. Als pedagogisch professional begeleid je kinderen in dit proces. Je laat ze zien wat de gevolgen zijn van het gedrag. Je verwoordt gevoelens en helpt eigen gevoelens te benoemen.

Contact met andere kinderen is goed voor de sociale ontwikkeling van een kind. Door samen te spelen, ruzie te maken en problemen op te lossen groeit het in de ontwikkeling. Als pedagogisch professional help je een kind hierbij. Het is belangrijk dat je je hierbij bewust bent van je eigen rol. Je hebt een voorbeeldfunctie voor kinderen, en deze kun jij inzetten om het sociale gedrag van kinderen te stimuleren.

Veel leer-plezier en bewustwording gewenst!