Als jij werkt in de kinderopvang en er veel baby’s bij jou op de groep komen, dan weet jij ook dat het werken met baby’s weer andere specifieke vaardigheden en kwaliteiten van jou vraagt dan het werken met peuters.

Steeds meer wordt wetenschappelijk duidelijk hoe belangrijk de eerste 1000 dagen van een baby zijn. Van conceptie, de tijd in de baarmoeder, de geboorte tot en met het tweede levensjaar.

Vandaar dat er vanuit de overheid is bepaald dat professionals die werken met 0-jarigen zich voor 2025 moeten hebben opgeleid tot ‘baby- deskundigen’.

Daarnaast ben je als organisatie sinds 2019 verplicht om pedagogisch beleids- en coachuren te vervullen. Dit om de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op de groep(en) hoog te houden. 

 

De trainingen en coaching zijn erop gericht om de pedagogische kwaliteit binnen jouw organisatie te verhogen

 

 

Er bestaan prachtige trainingen die voldoen aan de wettelijke criteria die zijn gesteld voor het werken met 0-jarigen (waarvoor iedere pedagogisch medewerker die werkt met deze 0-jarigen voor 2025 in moet zijn opgeleid). Zelf geef ik ook training hierin. En ik merk dat er nog zoveel meer verteld mag worden over de baby’s, naast die wettelijke criteria! Dat er nog meer ingezoomd mag worden op bepaalde onderwerpen.

Neem nou het huilen… Daar wordt niet voor niets boeken vol over geschreven. ‘Huilende baby’s in de opvang’ is een concrete, compacte, training, die heel waardevol voor je gaat zijn in het werken met baby’s!

 

 Interessant: Meer informatie graag!

 

Een liefdevolle basis voor elk kind: dat is mijn missie. Vandaar dat ik vaak trainingen/ workshops/ thuisconsulten geef over (en voor) baby’s. Maar daarnaast heb ik vanuit mijn kennis en ervaring in het werken in de kinderopvang ook heel veel feeling met de dreumesen en peuters.

Ik vind het ontzettend belangrijk dat zij in een (emotioneel) veilig kinderdagverblijf komen, waar zij worden gestimuleerd in hun persoonlijke competenties, hun sociale competenties, hun algemene ontwikkeling… Dat zij mogen zijn wie zij zijn, dat zij individueel gezien worden, dat er sensitief op hen wordt gereageerd…

Ik kan nog wel even doorgaan zo.

Om de kwaliteit binnen de kinderopvang te verhogen, deel ik graag mijn bijdrage aan als pedagogisch beleidsmedewerker/ coach.


Ik wil hier graag meer over lezen!