Werk jij in de kinderopvangbranche, en vindt jouw kinderopvangorganisatie kwaliteitsverbetering en professionalisering ook belangrijk? Willen jullie voldoen aan de nieuwe wetten om de pedagogische kwaliteit te borgen, maar hebben jullie zelf geen tijd en ruimte om hier invulling aan te geven? Dan kan ik hierin wat voor jouw organisatie betekenen!

Ik ben IKK gecertificeerd pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Als ik binnen jouw organisatie kom coachen, voldoen jullie dus aan de eisen van de IKK en de GGD. Ik ben gekwalificeerd en sta geregistreerd in het personenregister zodat ik aan jouw organisatie gekoppeld kan worden.

Hoe ziet het coachtraject eruit?
Ik zal bij jullie langskomen voor een kennismakingsgesprek waarin we elkaar beter leren kennen en waarin we kunnen bekijken wat ik kan betekenen voor de organisatie. Ligt er een specifieke coachvraag?
Daarna zal ik op de groep gaan observeren. Vanuit deze 0-meting van de pedagogische kwaliteit, zie ik waar er behoefte is aan begeleiding en waar we de kwaliteitsverbetering op kunnen inzetten. Op basis hiervan maak ik een coach-adviesplan op maat voor het hele jaar, waarin het aantal verplichte coachuren van de organisatie zijn verwerkt. Vervolgens gaan wij aan de slag om het coachplan in de praktijk uit te voeren.

 

Door middel van kennis, inzichten en bewustwording gaan we voor nog meer pedagogische kwaliteit op de werkvloer! 

 

 

Wat zijn de verdere mogelijkheden in het invullen van de coachuren?
*Beeld In-Zicht: “De 6 interactievaardigheden in beeld, per pedagogisch medewerker”
*Individuele coachgesprekken met de pm’ers, waarin hun eigen leerdoelen naar voren komen.
*Coaching on the job, waarbij ik meeloop op de groep om in het moment te coachen.
*Interactieve teambijeenkomsten.
*Workshops, o.a.: De pedagogische Kwaliteitsboom, Effectief communiceren met ouders, Huilende baby’s in de opvang.

 

 

 

Aan het eind van het traject zal weer een observatiemoment en evaluatiegesprek komen om te bekijken hoe het staat met de pedagogische kwaliteit in de organisatie. Tevens kan er een coachplan gemaakt worden voor het daaropvolgende jaar.

Het aantal uren van dit hele coachtraject is gebaseerd op het wettelijk aantal uren waaraan jouw organisatie moet voldoen.


 

Heb jij als organisatie zelf een Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach in dienst, maar wil je over bepaalde zaken sparren? Of bepaalde onderdelen uit handen geven? Dan is het ook mogelijk om losse coach-onderdelen aan te vragen. Denk aan het geven van bepaalde training, de interactieve bijeenkomsten, Beeld In-Zicht, etc.

 

Neem contact op voor een offerte op maat.

 

|  Tarief is  € 55,- per uur |  Dit is vrijgesteld van BTW, CRKBO geregistreerd |